Bivrost Film&tv ashttp://www.bivrostfilm.no/BivrostfilmCOM/Hjem_BivrCom_2.html

Kahoot Quiz fra SESONG 1

Kahoot Quiz fra SESONG 2

Kahoot Quiz fra SESONG 3

Klikk på linken til Kahoot Quizen.

Følg instruksjonene til Kahoot for å spille.

Quizen er på norsk, men intruksjonene er på engensk.

Få hjelp fra en som er litt god i engelsk hvis du trenger det.

De kan jo bli med også.

Du trenger en smarttelefon eller nettbrett for å spille.

Man kan spille alene, eller sammen med andre.