Bivrost Film&tv ashttp://www.bivrostfilm.no/BivrostfilmCOM/Hjem_BivrCom_2.html
Sesong 1
SeJ1.html
Andreas, 8 år (CP)

Møt Andreas som 13-åring

Vil du vite mer om CP?

Andreas forteller om CP 
se FILMKLIPPhttps://vimeo.com/197526879shapeimage_6_link_0

Håndbakkens historie

https://no.wikipedia.org/wiki/Håndbak
http://www.cp.no
http://www.cp.nohttp://www.cp.noshapeimage_7_link_0
https://sml.snl.no/cerebral_parese
https://sml.snl.no/cerebral_paresehttps://sml.snl.no/cerebral_pareseshapeimage_8_link_0
https://no.wikipedia.org/wiki/Cerebral_parese
https://no.wikipedia.org/wiki/Cerebral_paresehttps://no.wikipedia.org/wiki/Cerebral_pareseshapeimage_9_link_0
Andsreas trener hver daghttps://vimeo.com/211219438https://vimeo.com/211219438shapeimage_10_link_0
Å bli større. Å bestemme selvhttps://vimeo.com/211678665https://vimeo.com/211678665shapeimage_11_link_0
se FILMERFilmer_1.html