Bivrost Film&tv ashttp://www.bivrostfilm.no/BivrostfilmCOM/Hjem_BivrCom_2.html
Sesong 1
SeJ1.html
Marius, 7 år (Dysmeli)
Marius forteller om Dysmeli 
se FILMKLIPPhttps://vimeo.com/197527103shapeimage_6_link_0

Vil du vite mer om Dysmeli?

Trampolinens historie
https://no.wikipedia.org/wiki/Trampoline

https://no.wikipedia.org/wiki/Trampolinehttps://no.wikipedia.org/wiki/Trampolineshapeimage_7_link_0
Bli med meg til teateret 
HISTORIEN kommer
http://www.dysmeli.no
http://www.dysmeli.nohttp://www.dysmeli.noshapeimage_9_link_0
https://sml.snl.no/dysmeli
https://sml.snl.no/dysmelihttps://sml.snl.no/dysmelishapeimage_10_link_0
https://no.wikipedia.org/wiki/Dysmeli
https://no.wikipedia.org/wiki/Dysmelihttps://no.wikipedia.org/wiki/Dysmelishapeimage_11_link_0
Marius og andre på samlinghttps://vimeo.com/211382571https://vimeo.com/211382571shapeimage_12_link_0
se FILMhttps://vimeo.com/211382571