Bivrost Film&tv ashttp://www.bivrostfilm.no/BivrostfilmCOM/Hjem_BivrCom_2.html
Sesong 1
SeJ1.html
Ola & Emil, 6 år (Svaksynte)
Å være svaksynt 
se FILMKLIPPhttps://vimeo.com/197527178shapeimage_6_link_0

Vil du vite mer om å være svaksynt?

Å være på Sommerleir
FILMKLIPP kommer
Disse fiskene kan du få i Norge
https://snl.no/fisk
https://snl.no/fiskshapeimage_8_link_0
https://www.blindeforbundet.no
https://www.blindeforbundet.nohttps://www.blindeforbundet.noshapeimage_9_link_0
https://sml.snl.no/svaksynthethttps://sml.snl.no/svaksynthethttps://sml.snl.no/svaksynthetshapeimage_10_link_0
https://sml.snl.no/synshemning
https://sml.snl.no/synshemninghttps://sml.snl.no/synshemningshapeimage_11_link_0