Bivrost Film&tv ashttp://www.bivrostfilm.no/BivrostfilmCOM/Hjem_BivrCom_2.html
Sesong 2
Noah, 7 år (Epilepsi)
Emilie, 7 år (Leddgikt)
Are, 10 år (Dysleksi)
Lavrans, 9 år (Asperger)
Olivia, 9 år (Cøliaki)
Hennie, 10 år (Stamming)
Henrik, 9 år
(Ryggmargsbrokk)
Benjamin, 9 år
(Blødersykdom)
Rikke, 9 år (AMC)
Lars, 9 år
(Spalte i leppe, kjeve & gane)
Hele sesong 2 på NRK SUPERhttp://tv.nrksuper.no/serie/saann-er-jeg-og-saann-er-det/MSUE11005111/sesong-2/episode-1