Bivrost Film&tv ashttp://www.bivrostfilm.no/BivrostfilmCOM/Hjem_BivrCom_2.html
Sesong 2
SeJ2.html
Emilie, 7 år (Leddgikt)
Emilie forteller om Leddgikt se FILMKLIPPhttps://vimeo.com/197592295shapeimage_6_link_0

Vil du vite mer om Leddgikt?

Vil du vite mer om Dansing?
http://www.dansing.no
http://www.dansing.nohttp://www.dansing.noshapeimage_7_link_0
https://www.revmatiker.no
https://www.revmatiker.nohttps://www.revmatiker.noshapeimage_8_link_0
https://sml.snl.no/leddgikt
https://sml.snl.no/leddgikthttps://sml.snl.no/leddgiktshapeimage_9_link_0
https://no.wikipedia.org/wiki/Leddgikt
https://no.wikipedia.org/wiki/Leddgikthttps://no.wikipedia.org/wiki/Leddgiktshapeimage_10_link_0