Bivrost Film&tv ashttp://www.bivrostfilm.no/BivrostfilmCOM/Hjem_BivrCom_2.html
Sesong 2
SeJ2.html
Lavrans, 9 år 
(Asperger)
Lavrans forteller om Asperger se FILMKLIPPhttps://vimeo.com/197592405shapeimage_6_link_0

Vil du vite mer om Asperger?

Kirkeklokker

Sånn fungerer en Kraftstasjon

https://no.wikipedia.org/wiki/Kirkeklokke
https://no.wikipedia.org/wiki/Kirkeklokkehttps://no.wikipedia.org/wiki/Kirkeklokkeshapeimage_7_link_0
https://www.youtube.com/watch?v=U8DeBlXCvZo
https://www.youtube.com/watch?v=U8DeBlXCvZohttps://www.youtube.com/watch?v=U8DeBlXCvZoshapeimage_8_link_0
https://snl.no/kraftstasjon
https://snl.no/kraftstasjonhttps://snl.no/kraftstasjonshapeimage_9_link_0
https://no.wikipedia.org/wiki/Kraftverk
https://no.wikipedia.org/wiki/Kraftverkhttps://no.wikipedia.org/wiki/Kraftverkshapeimage_10_link_0
http://autismeforeningen.no
http://autismeforeningen.nohttp://autismeforeningen.noshapeimage_11_link_0
https://sml.snl.no/Aspergers_syndromhttps://sml.snl.no/Aspergers_syndromhttps://sml.snl.no/Aspergers_syndromshapeimage_12_link_0
https://no.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndrom
https://no.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndromhttps://no.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndromshapeimage_13_link_0