Bivrost Film&tv ashttp://www.bivrostfilm.no/BivrostfilmCOM/Hjem_BivrCom_2.html
Sesong 2
SeJ2.html
Noah, 7 år (Epilepsi)
Noah forteller om Epilepsi 
se FILMKLIPPhttps://vimeo.com/197592429shapeimage_6_link_0

Vil du vite mer om Epilepsi?

Vil du også trene Langrenn?

http://www.skiforbundet.no


http://www.epilepsi.no
http://www.epilepsi.nohttp://www.epilepsi.noshapeimage_7_link_0
https://sml.snl.no/epilepsi
https://sml.snl.no/epilepsihttps://sml.snl.no/epilepsishapeimage_8_link_0
https://no.wikipedia.org/wiki/Epilepsi
https://no.wikipedia.org/wiki/Epilepsihttps://no.wikipedia.org/wiki/Epilepsishapeimage_9_link_0