Bivrost Film&tv ashttp://www.bivrostfilm.no/BivrostfilmCOM/Hjem_BivrCom_2.html
Sesong 2
SeJ2.html
Rikke, 9 år (AMC)
Rikke forteller om AMC 
se FILMKLIPPhttps://vimeo.com/197592464shapeimage_6_link_0

Vil du vite mer om AMC?

Les mer om Rønken
https://no.wikipedia.org/wiki/Røntgenstråling
https://no.wikipedia.org/wiki/Rhttps://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8ntgenstr%C3%A5lingshapeimage_7_link_0
http://www.amc-foreningen.no
http://www.amc-foreningen.nohttp://www.amc-foreningen.noshapeimage_8_link_0
Venner...https://vimeo.com/211382728https://vimeo.com/211382728shapeimage_9_link_0
se FILMhttps://vimeo.com/211382728