Bivrost Film&tv ashttp://www.bivrostfilm.no/BivrostfilmCOM/Hjem_BivrCom_2.html
Sesong 3
SeJ3.html
Anna Elise, 9 år (Skoliose)
Anna forteller om Skoliose
se FILMKLIPPhttps://vimeo.com/202288679shapeimage_6_link_0

Vil du vite mer om Skoliose?

Vil du begynne på svømmetrening?
http://svomming.no/forbundet/funksjonhemmede/http://svomming.no/forbundet/funksjonhemmede/http://svomming.no/forbundet/funksjonhemmede/shapeimage_7_link_0
Korsetter før og nå
https://no.wikipedia.org/wiki/Korsett
https://no.wikipedia.org/wiki/Korsetthttps://no.wikipedia.org/wiki/Korsettshapeimage_8_link_0
http://www.ryggforeningen.nohttp://www.ryggforeningen.nohttp://www.ryggforeningen.noshapeimage_9_link_0
https://sml.snl.no/skoliose
https://sml.snl.no/skoliosehttps://sml.snl.no/skolioseshapeimage_10_link_0
https://no.wikipedia.org/wiki/Skoliose
https://no.wikipedia.org/wiki/Skoliosehttps://no.wikipedia.org/wiki/Skolioseshapeimage_11_link_0