Bivrost Film&tv ashttp://www.bivrostfilm.no/BivrostfilmCOM/Hjem_BivrCom_2.html
Sesong 3
SeJ3.html
Lucas, 10 år (CP)
Dette er CP
se FILMKLIPPhttps://vimeo.com/202289168shapeimage_6_link_0

Vil du vite mer om CP?

Les om å bli spilldesigner i Norge
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/spilldesignerhttps://utdanning.no/yrker/beskrivelse/spilldesignerhttps://utdanning.no/yrker/beskrivelse/spilldesignershapeimage_7_link_0
http://www.cp.no
http://www.cp.nohttp://www.cp.noshapeimage_8_link_0
https://sml.snl.no/cerebral_parese
https://sml.snl.no/cerebral_paresehttps://sml.snl.no/cerebral_pareseshapeimage_9_link_0
https://no.wikipedia.org/wiki/Cerebral_parese
https://no.wikipedia.org/wiki/Cerebral_paresehttps://no.wikipedia.org/wiki/Cerebral_pareseshapeimage_10_link_0