Bivrost Film&tv ashttp://www.bivrostfilm.no/BivrostfilmCOM/Hjem_BivrCom_2.html
Sesong 3
SeJ3.html
Remi, 10 år (Blind)
Remi forteller om 
å være blind
se FILMKLIPPhttps://vimeo.com/202289353shapeimage_6_link_0

Vil du vite mer om å være Blind og Svaksynt?

Tusenvis av lyder på nett:
http://www.sounddogs.comhttp://www.sounddogs.comhttp://www.sounddogs.comshapeimage_7_link_0
https://www.blindeforbundet.no
https://www.blindeforbundet.nohttps://www.blindeforbundet.noshapeimage_8_link_0
https://sml.snl.no/svaksynthet
https://sml.snl.no/svaksynthethttps://sml.snl.no/svaksynthetshapeimage_9_link_0
https://sml.snl.no/synshemning
https://sml.snl.no/synshemninghttps://sml.snl.no/synshemningshapeimage_10_link_0
Remi & andre på sommersamlinghttps://vimeo.com/211382571https://vimeo.com/211382571shapeimage_11_link_0
se FILMhttps://vimeo.com/211382571